هیچ‌ محصولی ‌در سبد خرید شما وجود ندارد.

  Home / مناطق تحت پوشش فروشگاه

  مناطق تحت پوشش فروشگاه

  ۱- استان تهران

  ۲- کل ایران

  مناطق تحت پوشش ارسال کالا مناطق ۲۲ گانه تهران میباشد . شهر های استان تهران مانند دماوند ، فیروزکوه ، ورامین ، شهریار ، پرند ، لواسان و … شامل مناطق ۲۲ گانه تهران نمیباشد .
  نحوه ی ارسال از طریق پیک موتوری و زمان ارسال بین ۳ تا ۲۴ ساعت متغیر میباشد . سفارشات بالای ۱۵۰ هزار تومان رایگان و زیر ۱۵۰ هزار تومان ، ۵ هزار تومان پیک موتوری
  تعلق میگیرد که بر عهده ی مشتری میباشد
  تمامی نواحی کشور که امکان ارسال کالا از طریق پست یا باربری را دارا باشند جزو مناطق تحت پوشش ارسال کالا میباشند . برای کالا های بالای ۱۵۰ هزار تومان ارسال رایگان و از طریق
  پست یا باربری صورت میگیرد . هزینه ارسال کالا های بالای ۱۵۰ هزار تومان از طریق پست پیشتاز یا تیپاکس بر عهده ی مشتری میباشد . هزینه ی ارسال سفارشات زیر ۱۵۰ هزار تومان بر عهده ی مشتری میباشد.
  برای سفارشات زیر ۱۵۰ هزار تومان

  نوع ارسالزمان ارسالهزینه ی ارسالسرعتدقتهزینه
  پیک موتوری۳ الی ۲۴ ساعت۵ هزار تومانبالابالاکم
  برای سفارشات زیر ۱۵۰ هزار تومان

  نوع ارسالزمان ارسالهزینه ی ارسالسرعتدقتهزینه
  پست سفارشی۳ تا ۵ روزنسبت به وزن و مقصد متغیر و به عهده ی مشتری میباشدکمبالاکم
  پست پیشتاز۱ تا ۳ روزنسبت به وزن و مقصد متغیر و به عهده ی مشتری میباشدمتوسطبالامتوسط
  پست تیپاکس۱ تا ۲ روزنسبت به وزن و مقصد متغیر و به عهده ی مشتری میباشدزیادزیادزیاد
  باربری۱ تا ۳ روزنسبت به وزن و مقصد متغیر و به عهده ی مشتری میباشدمتوسطکمکم
  tehraniran
  سفارشات بالای ۱۵۰٫۰۰۰ تومان در استان تهران از طریق باربری یا پست به صورت رایگان ارسال شده و سفارشات کمتر از ۱۵۰٫۰۰۰ تومان هم از طریق باربری یا پست ارسال شده ولی
  هزینه ی آن بر عهده ی مشتری میباشد
  در اکثر مواقع نوع ارسال مطابق با درخواست مشتری انجام میشود درصورت نیاز به تغییر در روش ارسال با مشتری تماس حاصل میشود

  ۱- استان تهران

  مناطق تحت پوشش ارسال کالا مناطق ۲۲ گانه تهران میباشد . شهر های استان تهران مانند دماوند ، فیروزکوه ، ورامین ، شهریار ، پرند ، لواسان و … شامل مناطق ۲۲ گانه تهران نمیباشد .
  نحوه ی ارسال از طریق پیک موتوری و زمان ارسال بین ۳ تا ۲۴ ساعت متغیر میباشد . سفارشات بالای ۱۵۰ هزار تومان رایگان و زیر ۱۵۰ هزار تومان ، ۵ هزار تومان پیک موتوری
  تعلق میگیرد که بر عهده ی مشتری میباشد
  برای سفارشات زیر ۱۵۰ هزار تومان

  نوع ارسالزمان ارسالهزینه ی ارسالسرعتدقتهزینه
  پیک موتوری۳ الی ۲۴ ساعت۵ هزار تومانبالابالاکم
  tehran
  سفارشات بالای ۱۵۰٫۰۰۰ تومان در استان تهران از طریق باربری یا پست به صورت رایگان ارسال شده و سفارشات کمتر از ۱۵۰٫۰۰۰ تومان هم از طریق باربری یا پست ارسال شده ولی
  هزینه ی آن بر عهده ی مشتری میباشد

  ۲- کل ایران

  تمامی نواحی کشور که امکان ارسال کالا از طریق پست یا باربری را دارا باشند جزو مناطق تحت پوشش ارسال کالا میباشند . برای کالا های بالای ۱۵۰ هزار تومان ارسال رایگان و از طریق
  پست یا باربری صورت میگیرد . هزینه ارسال کالا های بالای ۱۵۰ هزار تومان از طریق پست پیشتاز یا تیپاکس بر عهده ی مشتری میباشد . هزینه ی ارسال سفارشات زیر ۱۵۰ هزار تومان بر عهده ی مشتری میباشد.

  برای سفارشات زیر ۱۵۰ هزار تومان

  نوع ارسالزمان ارسالهزینه ی ارسالسرعتدقتهزینه
  پست سفارشی۳ تا ۵ روزنسبت به وزن و مقصد متغیر و به عهده ی مشتری میباشدکمبالاکم
  پست پیشتاز۱ تا ۳ روزنسبت به وزن و مقصد متغیر و به عهده ی مشتری میباشدمتوسطبالامتوسط
  پست تیپاکس۱ تا ۲ روزنسبت به وزن و مقصد متغیر و به عهده ی مشتری میباشدزیادزیادزیاد
  باربری۱ تا ۳ روزنسبت به وزن و مقصد متغیر و به عهده ی مشتری میباشدمتوسطکمکم
  iran
  در اکثر مواقع نوع ارسال مطابق با درخواست مشتری انجام میشود درصورت نیاز به تغییر در روش ارسال با مشتری تماس حاصل میشود